dobbelt-

dobbelt-
double, duplicate

Danish-English dictionary. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

 • dobbelt — dob|belt adj., e, i sms. dobbelt , fx dobbeltmester, dobbelttime, dobbelttilværelse …   Dansk ordbog

 • Dobbelt halvstik — Meget brugt stik (eks. midlertidig fortøjning), som er let at løse …   Danske encyklopædi

 • Dobbelt repræsentation — Et led repræsenteres 2 gange i samme sætning. Syn. Ekstraposition, spids stilling, sætningsspaltning. Ex: Peter han kommer nu, spansk: a Juan le he dicho …   Danske encyklopædi

 • § 3. Å og dobbelt-a — Bogstavet Å/å blev med Undervisningsministeriets bekendtgørelse af 22.3.1948 indført til erstatning af Aa/aa (dobbelt a) som betegnelse for en å lyd. I den nugældende retskrivning er å enerådende i sprogets almindelige ord (se nærmere i punkt 1… …   Dansk ordbog

 • Bigami — dobbeltægteskab, tvegifte …   Danske encyklopædi

 • Binær — Dobbelt, tvilling …   Danske encyklopædi

 • § 9. Konsonanter i opslagsformer — (1) KONSONANTER MELLEM VOKALER Der skrives dobbelt konsonant mellem to vokaler når den foranstående vokal er kort og trykstærk, og den efterfølgende vokal er tryksvag: skrubbe, hedde, bygge, trække, skulle, tapper, værre, masse. Der skrives… …   Dansk ordbog

 • § 8. Hovedregler — (1) KONSONANTER MELLEM VOKALER For konsonanter mellem to vokaler er det hovedreglen at der skrives dobbelt konsonant efter en kort vokal, fx læsse, hallen, bassen, og enkelt konsonant efter en lang vokal, fx læse, halen, basen. Denne regel gælder …   Dansk ordbog

 • § 10. Konsonanter i bøjningsformer — (1) KONSONANTER EFTER TRYKSTÆRK VOKAL Foran en bøjningsendelse der begynder med en vokal, skrives der dobbelt konsonant når den foranstående vokal er kort og trykstærk, fx skuddet, tilskuddet, matte. Tilsvarende skrives der enkelt konsonant når… …   Dansk ordbog

 • § 61. Om stavning af proprier — (1) UDENFOR RETSKRIVNINGSORDBOGENS OMRÅDE Stavning af proprier ligger kun i begrænset omfang indenfor Retskrivningsordbogens (og Dansk Sprognævns) område (se dog § 3. Å og dobbelt a om brugen af å og aa i stednavne og personnavne og § 11 14 om… …   Dansk ordbog

 • Skalerbarhed — I IT terminologi betegnelsen for sammenhængen mellem systemets ydeevne og størrelse . I et lineært skalerende system vil dobbelt så mange processorer give et dobbelt så hurtigt system …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”